Perleporten

Click here to edit subtitle

Forskjellen på Muhammed og Jesus

Jesus grunnla kristendommen , og Muhammed grunnla Islam . Dette er de to største religionene i verden. Uten tvil , har disse to påvirket menneskeheten på en kraftfull måte. Som religiøse ledere la de ned mange prinsipper å leve etter. Kristendom og Islam har en del tilsynelatende fellestrekk , men ved en liten studie så ser man at forskjellene er fundamentalt forskjellige . For at vi skal forstå forskjellene, må vi gå tilbake til grunnleggerne av religionene og se på hva de sa og hva de lærte sine etterfølgere og hvilket liv de selv levde. Jesu liv kan vi undersøke i Det Nye Testamentet. Muhammeds liv kan vi undersøke i Koranen, Hadithene og kilder som Sirat Rasul Allah. Når vi studerer de islamske tekstene må vi være klar over at mange oversettelser er omskrevet og taler mye "mildere" en hva de faktisk gjør på arabisk. I alle moskeer over hele verden er det kun arabiske versjoner som blir brukt.


Jesu siste ord

Jesus ble forrådt og dømt til døden enda han var uskyldig. Noe av det siste han sa før han døde på korset var "Tilgi dem Far, 

for de vet ikke hva de gjør" (Lukas 23:34).


Muhammeds siste ord

En jødisk kvinne som mistet sin mann fordi muslimene hadde drept ham, forgiftet Muhammed. Når giften hadde gjort sin virkning etter noen år, så døde han i armene på sin kone Aisha, og han uttalte: "Må Allah forbanne jøder og kristne fordi de bygget gudshus oppå gravene til profetene."


Dette er deres døende ord, Jesus ber Gud om å tilgi sine fiender, mens Muhammed uttaler en forbannelse over de som avviste ham som en profet.


Her er en side ved side sammenligning :

Konklusjon

Dette er en liten del av deres liv og lære. Listen kunne selvfølgelig vært mye lengre og mer utfyllende. Men ut ifra denne lille fakta sjekken, så ser vi noen av de fundamentale forskjellene og vi kan konkludere følgende:


Kristen fundamentalist

Jo mere man følger Jesu liv og lære, jo mere motivert blir man til og leve i fred og harmoni. Jesus ville at evangeliet skulle forkynnes til hele verden uten noen form for vold eller tvang.


Muslimsk fundamentalist

Jo mere man følger Muhammeds liv og lære, jo mere motivert blir man til voldelig adferd og militant liv. Muhammed brukte selv terror og krig for å spre Islam og beordret sine etterfølgere til å bruke de samme midler for både å skremme å tvinge folk til å konvertere til Islam.