Perleporten

Click here to edit subtitle

 

Pris kr 250,- + porto eksp. kr 90,-

Vi sender faktura.

Anmeldelser:

«Joel presenterer en fascinerende oversikt over hvordan bibelske og islamske syn på endetiden overlapper hverandre, og overbeviser oss om at det er tvingende nødvendig for dagens kristne å lese denne boken og studere hva det Gamle og Nye Testamente har å si om endetiden. Denne boken er et vekterrop til kristne for å lære dem hvordan kirkens, Islams og hele verdens fremtid er gudommelig og uløselig knyttet sammen. Leseren vil også få vesentlig innsikt i hvordan de siste dager vil bli og den kurs verden styrer etter med stadig økende hastighet.»

 • Dr. Tom White, daglig leder av ‘The Voice of the Martyrs.’

«Et fascinerende og provoserende stykke arbeid. Joel har brutt nytt land i dagens studier om forholdet mellom Islam og resten av verden. Et nødvendig stykke lesning for prester og pastorer, studenter og legfolk over alt. Bravo!»

 • Robert Spencer, leder i Jihadwatch, forfatter av: «Islam Unveiled» og «Onward Muslim Soldiers.»

«Denne boken gir definitivt en ny granskning av bibelske profetier i lys av dagens begivenheter som angår den globale fremveksten av islamsk fundamentalisme. Det er ikke bare en grundig analyse av de islamske læresetningene og islamsk trospraksis som angår de bibelske endetidsprofetiene Joel gir oss, men hans tolkning av bibelske profetier er også solid – og grundig knyttet til de godtatte reglene for bibeltolkning.»

 • Walid Shoebat, tidligere palestinsk terrorist og forfatter av: «Hvorfor jeg forlot Jihad.»

«Joel Richardson sørger for en tungtveiende analyse av Islam og dens Messianske skikkelse Mahdi. Denne boken er sentral når det gjelder å gjenkjenne oppfyllelsen av bibelske endetidsprofetier i vår tid og forståelsen av hvilken rolle Islam har i dette bildet.»

 • Pastor Reza F. Safa, tidligere radikal Muslim, forfatter av: «Inside Islam.»

«Joel Richardson tjener både den kristne og den islamske delen av samfunnet på en god måte. Han utforsker grundig kildeskriftene til det tidlige Islam, senere muslimske teologer og det Nye Testamente. Han oppsummerer dem på en beundringsverdig måte uten å bli for teknisk. Denne boken oppklarer forskjellene mellom Kristendommen og Islam. Den er nødvendig lesning både for kristne og muslimer.»

 • Dr. James M. Arlandsson, underviser på en høyskole i sørlige California og skriver regelmessig for AmericanThinker.com og Answering-Islam.org.

«Joel Richardson har levert et lærd, gjennomtenkt, lidenskapelig og bibelsk verk som gjelder de forbløffende teologiske anti-paralleller mellom endetidslæren til radikal Islam og den bibelske tro. Han overbeviser oss om at dette ikke kan være rene menneskelige tilfeldigheter. Men Joel er verken en tankeløs reaksjonær eller en paranoid radikaler. Han er tvert imot en som søker og elsker sannheten, og som har kjærlighet og mot til ganske enkelt å legge de historiske og teologiske bevisene for sin overbevisning frem for oss, og gir oss deretter lov til å undersøke fakta på egen hånd for at vi kan trekke våre egne konklusjoner. Joel Richardson er en ydmyk tjener av vår Herre Jesus Kristus, og som jeg personlig vet er en trofast og hengiven ektemann, far og venn for alle de menneskene Gud har ført i hans vei. Må Gud gi oss alle det samme mot til å åpne våre øyne for den stadig mer intensive åndelige krigføringen vi står overfor i denne falne tidsalder, og også til å se skjønnheten i Kristi verk på jorden slik at vi kan være i stand til å navigere godt i denne verden til vi ser vår Herre Jesus ansikt til ansikt.»

 • Michael Sullivant, pastor, konferansetaler og forfatter av «Your Kingdom Come» og «Prophetic Etiquette.»

«Med et lærd sinn og en forbeders hjerte, har Joel Richardson gitt oss en fengslende fremstilling av det kommende ‘tidenes største slag.’ Etter hvert som Islam reiser seg i sin vrede drevet av en rasende antisemittisk ånd, vil på samme tid et annet legeme reise seg, bestående av mennesker som er villige til å gi sine liv for Jesu Kristi Evangelium. Gripende … innsiktsfull … og et vekterrop til alle oppriktige troende.»

 • ­James W. Goll, medgrunnlegger av Encounters network, forfatter av «The Seer, The Lost Art of Intercession,» og «Praying for Israel’s Destiny.»

«Dette er en bok som leses av alle som er interessert i Bibelens endetidsprofetier! Joel Richardson har brutt nytt land i den fremvoksende oppfatning av Islams viktige rolle i Antikrists rike. Joels beviser kommer rett fra de islamske tradisjonene i hadith, som er en veldig viktig kilde til muslimsk lære, velkjent for muslimer, men ukjent for de fleste i Vesten. Lesere som har et åpent sinn vil ikke kunne avvise de nifse parallellene mellom de islamske tradisjonene og den agenda som er beskrevet for Bibelens Antikrist. Hans tydelige og innsiktsfulle fremstilling av den rollen halshugging har i islamsk lov er fengslende. Hans scenario om hvordan jorden vil stille seg opp bak Antikrist er helt troverdig. Jesus formante oss til å be og være på vakt for den prøvelsens tid som skal komme over jorden. Du vil oppdage at du gjør nettopp det. For den leser som ikke er tilfreds med noe annet enn sannheten, er dette en bok som du absolutt må ha i ditt bibliotek.»

 • Robert Livingston, misjonær i Midtøsten, forfatter av «Christianity and Islam: The Final Clash.»

«Joel Richardsons grundige kjennskap til Islam skaffer kristne en masse nyttig informasjon om Islams tradisjoner og lære og åpenbarer det slående slektskapet mellom kristne endetidsprofetier og Islams forventning om verdensherredømme. Hans balanserte bruk av islamske tekster og Bibelen er så overbevisende at etter å ha lest boken kan man knapt forestille seg hvordan Antikrist kan være noe annet enn en muslimsk kalif. Men det jeg setter mest pris på er at han ikke argumenterer for sitt standpunkt med en giftig brodd, men med takt og tone, ja til og med kjærlighet, når han oppfordrer kristne til å elske sine muslimske naboer og å vinne dem for Kristus. Denne boken er viktig lesning for kristne som ønsker å lære mer om verdens hurtigst voksende religion eller som ønsker å bli bedre forberedt på å diskutere med og vitne for muslimer.»

 • Steve Alt, Ass. Professor i teologi ved F.I.R.E. School of Ministry, Concord, North Carolina.

«Etter mange års ettertanke har jeg skydd detaljerte utlegninger av forskjellige endetids-scenarioer. Men selv om denne boken inneholder noen detaljer, tror jeg allikevel dens grunnleggende drivkraft, nemlig at Islam er Antikrists system for de siste dager, er fremstilt på en overbevisende måte som et veldig sannsynlig scenario. I tillegg er informasjonen i denne boken om Islam og Antikrist veldig viktig, og er så vidt jeg vet ikke tilgjengelig andre steder. I disse tider med islamsk terror tror jeg informasjonen som er presentert i denne boken er vesentlig, spesielt det som gjelder islamsk endetidslære. Derfor gir denne boken så absolutt et viktig bidrag. Jeg anbefaler på det sterkeste en grundig og alvorlig undersøkelse av informasjonen i denne boken.»

 • Dr. Daniel C. Luster, forfatter av «Jewish Roots» og «Israel, Kirken, og de Siste dager,» og daglig leder i Tikkun Ministres International.

«Sunt, ansvarlig, vitenskapelig arbeid. Et gjennombrudd i bibelsk eskatologi inn i den rette tid. Antikrist Islams ventede messias, presenterer et fengslende mønster som vil forandre vårt syn på endetiden på en grunnleggende måte.»

 • Jeremy Ray, senior pastor, Old Washington United Methodist Church, Old Washington, Ohio.

«Denne boken vil la deg dykke ned i endetiden, på islamsk vis – med hode, hjerte og sjel! Den vil også få deg opp av sofaen og opp på føttene for å dele Evangeliet med muslimer. Til slutt vil den drive deg ned på knær for å be om at Muhammeds etterfølgere må komme til tro på den sanne Messias – Jesus.»

 • Dr. R. Philip Roberts, president i Midwestern Baptist Theological Seminary.

«Denne boken har fullstendig revolusjonert min endetidsteologi! Jeg har hatt en «aha-» opplevelse på nesten hver eneste side etter hvert som jeg oppdaget at de eskatologiske brikkene passet nøyaktig sammen. De avdekker et profetisk bilde av den kommende Antikrist som er helt fornuftig både i bibelsk og logisk forstand, et bilde som får stadig skarpere fokus hver dag etter hvert som nyhetene om verdensbegivenhetene blir presentert for oss! Etter å ha lest Antikrist Islams ventede Messias, sendte jeg en epost til alle mine pastorkolleger og nødet dem til å anskaffe seg og lese denne boken. Joel Richardsons bok er absolutt nødvendig lesning for alle som ønsker å forstå hvordan dagens begivenheter hurtig går sammen om å drive nasjonene mot den fremtid som er forutsagt i Bibelen!»

 • David A. Crisp, senior pastor i Hanover Evangelical Friends Church, Mechanicsville, Virginia, forfatter av “The View from Here – Seeing Christ in the Everyday.”

«Denne boken kan føre til et paradigmeskifte i den eskatologiske tolkningsverden. Joel fører en ypperlig sak både for en islamsk Antikrist og et islamsk Dyrets Rike som den mest sannsynlige oppfyllelsen av de bibelske profetier om de siste dager. Forskningen som ligger til grunn for produksjonen av denne boken er imponerende, og bevisene som blir lagt frem for den islamske eskatologiske fortolkning er overbevisende. Enten du er en erfaren bibelleser eller nybegynner vil denne boken være et skattet oppslagsverk. Denne boken må leses av alle som tar Bibelens profetier på alvor!»

 • Chris Zeller, senior pastor, Golden Shores Community Baptist Church, Arizona.

«Joels forskning og informasjon blir dyktig presentert og gir oss et overbevisende innsyn i den tiden vi lever i. Dette er en bok jeg ber alle kristne jeg kjenner om å lese, uavhengig av hvilket kirkesamfunn de holder seg til – så viktig er det at denne informasjonen blir spredt ut til Kristi legeme. Den tiden du investerer i å lese denne boken vil gi stor avkastning for Guds Rike, i tillegg til at den vil gi deg innsikt i motivene til dem som arbeider for å etablere Islam som verdens dominerende religion, og sannsynligvis hjelpe deg til å se nøyere på din egen endetidslære.»

 • Randall Westfall, pastor, Forerunner Ministries, New Mexico.

«Joel Richardson er en forfatter som må leses. Mens mange bibellærere har lært oss å se mot Vesten for en oppfyllelse av de bibelske profetier, går Richardsons perspektiv og dokumentasjon rett på sak. Joel minner oss på at Guds trone ikke er drapert i flagget til USA, Storbritannia eller EU. Joel orienterer leseren tilbake til det faktum at Bibelen er en helt igjennom Israel/Midtøsten sentrert bok, og det er mot Øst vi må vende blikket for å se etter oppfyllelsen av Bibelens profetier, og ikke mot Vest.»

 • Ray Gano, leder av Prophezine.com

«Mange som studerer og forsker på Bibelens profetier kommer frem til det faktum at Islam er det systemet som vil frembringe Antikrist og hans rike. Joel Richardson har gjort en fremragende jobb gjennom sin omfattende forskning med å sammenligne den bibelske Antikrist med Islams ventede Messias, kjent som Imam al Mahdi. Jeg anbefaler på det sterkeste denne boken til alle seriøse og ærlige lesere som studerer Bibelens endetidsprofetier.»

 • Rodrigo Silva, leder for BibleProphecyintheNews.com

«Etter mange år med å studere Bibelens profetier ut fra et vestlig ståsted, og kun har blitt sittende med flere spørsmål enn svar, har jeg funnet Mr. Richardsons bok både forfriskende og innsiktsfull. Joel har et grundig kjennskap til Midtøstens historie og islamsk ideologi, noe som er nødvendig når man studerer Antikrists rike. Boken er nødvendig lesning for alle lærere eller studenter som ønsker å dykke dypere ned i Islams endetidslære ut i fra gitte begivenheter i verdens raskest voksende religion fra fortid, nåtid og fremtid.

 • Christine Marie Hobson, leder for DiscerningtheTimesOnline.net og ProphecyChat.com.

ANTIKRIST- Islams ventede Messias
Den sjokkerende sannheten om Dyrets sanne natur.

Bibelen taler om endetiden, men det gjør også Islam. Islams beskrivelse av endetiden har klare anti-paralleller til profetiene i Bibelen.  


Ut ifra Islams egne tradisjoner dokumenterer ”Antikrist Islams Ventede Messias” det utrolige faktum, nemlig at muslimenes ventede frelser, Mahdi / 12 Imam, har klare likhetstrekk med Bibelens Antikrist. Muslimer har en forventning om at Mahdi skal lede dem i felttoget mot jøder og kristne i endens tid.  


Joel Richardson har brutt nytt land i den fremvoksende oppfatning av Islams sentrale rolle i Antikrists rike. Han åpenbarer sjokkerende sannheter om Islam og hva skarer av muslimer forføres til å gjøre i tiden som kommer.  

Dette er boken alle bør lese, den er lettlest og passer for kristne og ikke kristne.  Lesere som har et åpent sinn vil ikke kunne avvise de nifse parallellene mellom de islamske tradisjonene og den agenda som er

beskrevet for Bibelens Antikrist.  


Boken er også viktig lesning for kristne som ønsker å lære mer om verdens hurtigst voksende religion eller som ønsker å bli bedre forberedt på å vitne for muslimer


Video: 
I følge Bibelen og Islamister; historiens siste kapittel skrives i Jerusalem. 

Video:
Egyptisk predikant; når Madih kommer skal Jødene utryddes.

Video:
Kalifat rally på tempelhøyden