Perleporten

Click here to edit subtitle

Antikrist - Islams ventede Messias
Den sjokkerende sannheten om Dyrets sanne natur.

Bibelen taler om endetiden, men det gjør også Islam. Islams beskrivelse av endetiden har klare anti-paralleller til profetiene i Bibelen.  


Ut ifra Islams egne tradisjoner dokumenterer ”Antikrist Islams Ventede Messias” det utrolige faktum, nemlig at muslimenes ventede frelser, Mahdi / 12 Imam, har klare likhetstrekk med Bibelens Antikrist. Muslimer har en forventning om at Mahdi skal lede dem i felttoget mot jøder og kristne i endens tid.  


Joel Richardson har brutt nytt land i den fremvoksende oppfatning av Islams sentrale rolle i Antikrists rike. Han åpenbarer sjokkerende sannheter om Islam og hva skarer av muslimer forføres til å gjøre i tiden som kommer.  

Dette er boken alle bør lese, den er lettlest og passer for kristne og ikke kristne.  Lesere som har et åpent sinn vil ikke kunne avvise de nifse parallellene mellom de islamske tradisjonene og den agenda som er

beskrevet for Bibelens Antikrist.  


Boken er også viktig lesning for kristne som ønsker å lære mer om verdens hurtigst voksende religion eller som ønsker å bli bedre forberedt på å vitne for muslimer

 

Dyret fra Midtøsten
Hva Bibelen sier om en islamsk Antikrist

Islam er det mektigste antikristelige system i verden og vi ser i dag en voldsom radikalisering. Islamismen truer Israels eksistens og forfølger jøder og kristne mer enn noe annet. Trusselen vil i tiden som kommer vokse i styrke og omfang.


I den muslimske verden kjempes det nå for gjenopprettelsen av det islamske imperium, kalifatet, som eksisterte fra 632-1923. Enten det er lederne fra Iran og Tyrkia eller de mange terrororganisasjonene som det Muslimske Brorskap, Hamas, Al-Qaida, Al-Shabaab, Boko Haram og ISIS, så har alle det samme målet, nemlig å gjenopprette et mektig islamsk kalifat.


Joel Richardson har laget et solid fundament ut ifra Bibelen om islams sentrale rolle i endetiden. Hans grundige undervisning taler for at Antikrist vil bli leder av et gjenoppstått islamsk rike og at hans fremste tilhengerskare vil komme fra folkene i Midtøsten.


Verden er i våre dager vitne til fødselsveene til gjenopprettelsen det grusomme "dyret" i Midtøsten. Om du ønsker å forstå hvordan dagens hendelser bereder veien for oppfyllelsen av profetiene om de siste dager, så er dette boken for deg.

 

Notat

Perleporten lanserte i 2013 boken "Dyret fra Midtøsten" hvor Joel Richardson underviser grundig om at Bibelen peker på en islamsk Antikrist som stiger frem fra Midtøsten.


Den nye boka "Antikrist, Islams ventede Messias" stadfester og gjør endetids bildet enda mer komplett. Informasjonen som blir presentert vil understøtte det faktum at Islam virkelig er det fremste redskap Satan vil bruke til å oppfylle Bibelens profetier om Antikrists fremtidige politiske/religiøse/militære system.

Bibelen forutsier at i de siste dager vil det fremstå en karismatisk leder som vil etablere en global bevegelse i fredens navn. Også Koranen forutsier at en mann vil stige frem for å lede nasjonene, og som vil love å lede verden inn i en ny fredens tidsalder. Mannen i Koranen kalles Mahdi, eller Islams frelser. Men mannen som omtales i Bibelen er Antikrist. Joel Richardsons forbløffende undersøkelser og analyser antyder at Mahdi og Antikrist faktisk er en og samme person.


I "Antikrist, Islams ventede Messias" presenterer Richardson vestlige lesere for Islams tradisjoner og forutsier at enden kanskje ikke er så langt unna. Boken vil forbløffe de som ikke er klar over likhetene mellom Antikrist og den islamske "Jesus." Hans granskning om forholdet mellom kristne endetidsprofetier og Islams forventning om verdensdominans vil sjokkere leserne og prege debatten rundt radikal islam i årene som kommer. Dette er boken man lese for å forstå Islams mulige rolle i oppfyllelsen av Bibelens profetier.

Boken ble først lansert i USA 2009 og leseren bør merke seg hvilken retning islam har tatt siden den gang og hvor rivende fort utviklingen går. Den arabiske våren som startet i 2011 endte opp i en islamsk vekkelse hvor islamistene fikk mer makt i store deler av Midtøsten. Den sekteriske volden mellom muslimer har økt voldsomt og forfølgelsen av kristne når nye høyder nå i vår tid. Kristne samfunn blir bokstavelig talt knust og utryddet av islamister som er på fremmarsj i regionen.


Flere i Vesten er i ferd med å innse alvoret og Hanne Skartveit oppsummerte situasjonen treffende i VG den 16. august 2014:

"Islamistene ser ikke utvikling fremover som et mål. Tvert om ønsker de seg 1400 år tilbake i tid, til den gangen profeten Muhammed og hans første etterfølgere regjerte. Både Al Qaeda og ISIL er salafister; islamister som dyrker det de mener er den rene formen for islam. De mener at alle lover og forordninger fra Muhammeds tid skal forstås bokstavelig. Disse menneskene glorifiserer en brutal verden, der sverdet veide tyngre enn ordet. Målet deres er en islamsk stat - et nytt kalifat. I storhetstiden strakk kalifatet seg fra India til Spania. For puristene er dette fortsatt målet - at alt tidligere muslimsk land skal tilbakeføres. Og for dem er ikke en ideell islamsk stat forenelig med demokrati."


Pris kr 250,- + porto eksp. kr 90,-

Vi sender faktura.

Pris kr 250,- + porto eksp. kr 90,-

Vi sender faktura.