Perleporten

Click here to edit subtitle

1.Johannes 2: 22-23 

Og hvem er løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen.

Kristne må få øynene opp for at Islam faktisk er det antikristelige systemet Guds ord beskriver.

Islam, den antikristelige ånd!

Det er i dag mange forførelser i verden, men den største av dem alle er Islam. Det er en politisk maktfaktor, men fremfor alt er det en direkte antikristelig ånd som forsøker å erobre verden med "hellig krig". I denne "hellige krigen" er jøder og kristne spesielt skyteskive.


Koranen og de hellige skriftene innen Islam, fornekter Bibelens treenige Gud og Jesus Kristus som verdens frelser. Forførelsen er komplett, det mest hellige innen kristen tro er blasfemi innen Islam og omvendt !

                          1.Johannes 2: 22-23 forklarer Antikrist fremste teologiske kjennetegn:

                         "Og hvem er løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist,                                han som fornekter Faderen og Sønnen."


Religionen Islam har Jesus Kristus med, men er degradert til kun en profet. Islam angriper derfor det mest sentrale i Bibelen, nemlig at Jesus er Guds sønn og at Gud har en sønn. Benektelsen står flere steder i Koranen.

                         Sura 19:88-92 : De sier også: "Den Barmhjertige har lagt seg til barn". Dere har kommet                            med noe forferdelig (blasfemi)! Der er nesten som himlene flerres sund, jorden kløver                                seg og bergene styrter i grus, fordi de kan tilskrive den Barmhjertige barn. Det er ikke                                den Barmhjertiges vis å legge til seg barn !


Islam har byttet ut Gud Faderen og Sønnen Jesus med måneguden Allah og profeten Muhammed.

Det blir regnet som den største synd å hevde at Jesus er Guds sønn, og det er dødsstraff for å gå over til kristen tro. Vi finner også anklage om blasfemi mot den som bekjenner treenigheten i koranen, 

                         Sura 5:73 sier: Vantro er de som sier: "Gud

                         er den tredje av tre". Det er ingen gud unntatt en Gud ! Hvis de ikke opphører med det de                          sier, så vill en smertelig straff ramme de vantro blant dem.


Den viktigste begivenheten i kristen tro som er korsfestelsen av Jesus, blir fornektet i noen vers om jødene, 

                          Sura 4:157-158: "Se, vi har drept Messias, Jesus, Marias Sønn, Guds sendebud"! Men de                           drepte ham ikke, og de korsfestet ham ikke, men det fortonet seg slik for dem.....De har                             ikke drept han med sikkerhet. Tvert imot, Gud har tatt ham til Seg...


Koranen forteller faktisk at Allah forførte folkene til å tro at Jesus døde på korset, men at så ikke skjedde, han døde ikke, men ble hentet opp til Himmelen av Allah. I denne sammenhengen, kaller Allah seg selv Den Største Forfører som er et av hans 99 navn. Til motsetning blir Satan og Antikrist kalt forførere i Bibelen.


Kristne må få øynene opp for at Islam faktisk er det antikristelige systemet Guds ord beskriver.

At Islam har en så sentrale rollen i endetiden, vil få enorme konsekvenser i tiden som kommer. Kristne er nødt til å ta denne realiteten inn over seg, spesielt i møte med muslimer og fortelle dem sannheten om Jesus Kristus.